Inloggen

Log in op je account

Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud mij

Alloquium Amicale 2015

Betreffend

Alloquium is een associatie die gecreeerd werd in 1979 door de echtgenoten van Belgische diplomaten en kanseliers en alle andere naar het buitenland uitgezonden agenten van het departement Buitenlandse Zaken.

"Alloquium" komt uit het Latijn en betekent "discussie, uitwisseling van informatie, ervaring en standpunt.

Doelstellingen

1.  Contact vergemakkelijken tussen alle echtgenoten van de agenten uit de buitencarriere door de organisatie van bezoeken, taal- en computercursussen, koffieonthaal bij aankomst en vertrek.

2.  Contact leggen met de FOD Buitenlandse zaken owv 2 redenen:

  • Ten eerste FOD BZ bewust maken van de mogelijke problemen die kunnen optreden wegens het tijdelijk verblijf in het buitenland. (problemen ivm school, integratie, professionele aktiviteiten, vorming, werkloosheid, pensioen, ...)
  • Ten tweede om geïnformeerd worden over verbeteringen en oplossingen van de voorgekomen problemen. Vandaar ook de noodzaak van een goede web-side en een nauwe samenwerking met de family officer en 'de vriendenkring'.

3.  Organiseren van enquetes om bovengenoemde problemen beter in kaart te brengen.


4.  Onderhouden van contact met EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouse Association). Deze houden éénmaal per jaar een bijeenkomst. De verschillende dossiers worden per thema behandeld: problemen en oplossingen worden met elkaar besproken en vergeleken.


Indien u graag wil deelnemen aan onze projecten of aktiviteiten, kan u lid worden door een jaarlijkse bijdrage van 10 euro te storten op volgend rekeningnummer: 310-1047212-86 met vermelding van uw naam, naam van uw echtgeno(o)t(e) en uw voornaam. Het lidmaatschap is gratis voor de partners van stagiaires.